– อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง ราคา 500 บาท

หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตชั่วคราว 5 ชั่วโมง 

ราคา 500 บาท
อบรมเพื่อไปสอบเองที่ขนส่ง
– เปิดอบรมทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เริ่มอบรมเวลา 07.30-13.00 น.
– ไม่ต้องจองคิว เพียงมาสมัครก่อนเวลาอบรม 07.30 น. เริ่มได้เลย รับสมัครจำนวนไม่จำกัด-หนังสือรับรองมีอายุ 6 เดือน สามารถยื่นขอสอบได้ที่สำนักงานขนส่ง (ทั่วประเทศ)
หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
2. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
หลักฐานการรับสมัคร (สำหรับชาวต่างชาติ)
1. สำเนา PASSPORT หรือ บัตรชมพู
2. ใบรับรองถิ่นที่อยู่อาศัย หรือ WORK PERMIT ที่ไม่สิ้นอายุ
3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

||แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook||