เจ้าหน้าที่กรมการขนส่ง ตรวจสอบสถานที่ก่อนอนุญาต

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี กรมการขนส่งทางบก ตรวจสอบอาคารสถานที่ สนามฝึกหัดขับรถ  สนามฝึกหัดขับรถ(สนามทดสอบภาคปฏิบัติ)  ห้องอบบรมภาคทฤษฎี  ห้องทดสอบข้อเขียน  เครื่องทดสอบปฏิกริยา(สายตาบอดสี, สายตาทางลึก-ทางกว้าง, ปฏิกริยาเท้า),  รถยนค์ฝึกหัด,  รถจักรยานยนต์ฝึกหัด  ก่อนออกใบอนุญาตเป็นโรงเรียนสอนขับรถ

||แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook||