บรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียน

บริเวณที่นั่งรอเรียนภายนอกอาคาร

สนามฝึกหัดฝนตกก็เรียนฝึกหัดขับรถได้อย่างปลอดภัย

บรรยากาศตอนเย็นของสนามฝึกหัดขับรถยังสวยงาม


||แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook||